Skip to main content

UPPDRAGET

På uppdrag av Volvo Group har Hellblau Design Co utformat och producerat innehåll till Volvos ”DIB” -Digital Information Board. En världsomspännande informationskanal inom Volvokoncernen. Arbetet utförs på uppdrag av Volvo Communication Development. Hela projektet innefattar en omfattande förstudie, pilotfas, produktion samt implementering worldwide.

I arbetsgruppen ingår WeAreBryssel, Hellblau Design Co och Skalarit.