Skip to main content

VARFÖR ANIMERAT?

En animation fångar läsarens uppmärksamhet med rörelse. En bra animation gör läsarna nyfikna och därför blir klicken (CTR) fler än om den varit statisk. Genom animation kan man dessutom få ut fler meddelanden och uppmaningar, t.ex kan man informera om en rabatt, uppmana till köp eller liknande.

L’Oréal

Producerat L’Oréalanimation. Nordic Morning har levererat statiska skisser och tillsammans diskuterade vi animationerna och efter det så producerade jag en rörlig animation. Ett utmärkt sätt att locka till klick och bygga starkare varumärke.

Lexus

Producerat en Lexusbannerkampanj med 11 formatanpassade animationer.  Nordic Morning levererade en statisk storyboard och efter det producerade jag animationerna. När man kör en kampanj så formatanpassas de i olika storlekar för att få maximal spridning på mobil, surfplatta och dator.

Hogia Small Office

Animation för Hogia Small Office. Utmaningen med animationer är oftast att de måste var väldigt lätta (oftast mellan 60kb-100kb) och ändå ha någon slags visuell effekt. Här var utmaningen att få en 3D-effekt med platt 2D-grafik.

SEO Design

SEOdesign ville ha en uppsättning animationer för en Google Adwordskampanj. Jag producerade och tog fram storyboard för 8 formatanpassade animationer. Till vänster ser ni exempel på en 300×250 pixlar stor banner.